میدان 7تیر، ابتدای بزرگراه مدرس، پلاک 46 ، واحد 2  –  کد پستی :1588756173            info@tadarokab.com

   6-88326115(9821+)     88837429 (9821+)                                                            883245289 (9821+)