لیست پروژه های اجرا شده شرکت تدارکاب

 ◄ طراحي، توليد سختي گير اتوماتيك جهت آب مصرفي برج خنك كن هتل انقلاب

 ◄ اجرا، نصب و راه اندازي طرح  توسعه تصفيه خانه آب آزاد شهر(شركت آب و فاضلاب شهرها وشهرك هاي غرب تهران)

 ◄ بهينه سازي و تامين مواد شيميايي سييستم منعقد سازي تصفيه خانه بزرگ آب رشت

 ◄ خريد و حمل دستگاههاي مكانيكال سيستم تصفيه آب و استخر مجتمع فرهنگي –آموزشي وزارت كشور در ساري

 ◄ تأمين ده دستگاه  پكيج كلر زني مايعي براي شركت آب و فاضلاب شهرها وشهرك هاي غرب تهران

 ◄ تعمير و نگهداري سيستم تصفيه آب و فاضلاب شركت بنادر و كشتيراني استان گيلان

 ◄ سيستم تصفيه آب روستاي ملك آباد ساري(آب و فاضلاب روستايي مازندران)

 ◄ سيستم تصفيه آب روستاي كراتكتي ساري (آب و فاضلاب روستايي مازندران)

 ◄ پكيج چربي گيري فاضلاب نيروگاه اصفهان (شركت نصب نيرو )

 ◄ سيستم تصفيه آب و حذف آهن و كدورت آب شرب روستاهاي كركنار، بالا مير كلا، شوبكلا بابل (آب وفاضلاب روستايي مازندران )

 ◄ سيستم تصفيه آب و حذف آهن و كدورت آب شرب روستاهاي شيرود، كركاس تنكابن(آب وفاضلاب روستايي مازندران)

 ◄ اجرا، نصب و راه اندازي طرح  توسعه تصفيه خانه آب ويلا شهر(آب وفاضلاب شهر ها و شهرك هاي غرب تهران )

 ◄ تأمين تجهيزات و بازسازي و تكميل و اجراي تصفيه خانه فاضلاب منازل مسكوني كوي 22 بهمن اداره بنادر و كشتيراني انزلي

 ◄ تامين مواد شيميايي شركت  صنايع غذايي نگار

 ◄ تامين سليس شركت آب منطقه اي يزد

 ◄ تامين سليس شركت آبفا يزد

 ◄ ساخت و نصب دو دستگاه سيستم فيلتراسيون براي شركت آب و فاضلاب استان گيلان جهت شهرگوراب زرميخ

 ◄ ساخت و نصب چهار دستگاه سيستم فيلتراسيون براي شركت آب و فاضلاب استان گيلان جهت اليزه رودبار

 ◄ ساخت و نصب چهار دستگاه سيستم فيلتراسيون براي شركت آب و فاضلاب استان گيلان جهت شهر بره سر

 ◄ سيستم تصفيه آب روستاي بالابازيار (آب و فاضلاب روستايي مازندران)

 ◄ سيستم تصفيه آب و حذف آهن به روش فيلترهاي مادوكس (شركت آب و فاضلاب استان گيلان)

 ◄ سيستم فيلتراسيون با استفاده از فيلترهاي افقي (شركت آب و فاضلاب خوزستان)

 ◄  دودستگاه پکیج تصفیه فاضلاب 60متر مكعب درشبانه روز شلمچه –آبادان     ( سازمان منطقه آزاد آروند)

 ◄ دو دستگاه پكيج تصفيه فاضلاب 50 متر مكعب در شبانه روز  بريم –آبادان      ( سازمان منطقه آزاد آروند)

 ◄ يك دستگاه پكيج تصفيه فاضلاب 25مترمكعب در شبانه روز  فرودگاه –آبادان      ( سازمان منطقه آزاد آروند)

 ◄ دو دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب 8 و 5 متر مکعب در شبانه روز نیروگاه پره سر (شرکت مپنا توسعه 2 )

 ◄ یک دستگاه پکیج  تصفیه فاضلاب 44 متر مکعب در روز ، نیروگاه الصدر عراق ( شرکت عامران افق – فرآب)

 ◄ یک دستگاه پکیج تصفیه پساب 15 متر مکعب در روز ، نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان ( شرکت مپنا توسعه 2)

 ◄ یک دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب 5/13 متر مکعب ، نیروگاه سیکل ترکیبی چادرملو ( شرکت مپنا توسعه 1)