درباره تدارکاب

شركت مهندسي تداركاب با اتكا بر تجارب و سوابق كاري ارزنده اعضاء هيئت مديره و مؤسس خود  در زمينه پروژه هاي متعدد تصفيه آب و پسابهاي صنعتي و بهداشتي و به منظور گسترش فعاليت در زمينه هاي مختلف صنعت آب و فاضلاب در سال 1381 تحت شماره 186889 در تهران تاسيس گرديد .
عمده ترين سوابق اعضاء موسس اين شركت كه شامل بخشهاي : طراحي،  مهندسي  فرآيند ، تهيه و تدارك تجهيزات، اجرا، نصب و راه اندازی و آموزش سیستم های تصفيه آب و فاضلاب های شهری، روستایی، بهداشتی و صنعتي مي باشد.

فعالیتهای این شرکت :

•    طراحی ، ساخت و تدارک سیستمهای آب آشامیدنی و صنعتی :

1-    حذف مواد معلق ، کدورت،رنگ و بوی آب با استفاده از :
–    سیستمهای منعقد سازی  و ته نشینی با استفاده ازفلوکولاتورها و کلاریفایرها  و سیستم هاس منعقدسازی الکتریکی
–    سیستمهای فیلتراسیون ( شنی، دو لایه ،کربن فعال ،دیسکی ،با قابلیت شستشوی اتو ماتیک)
–    سیستمهای شن گیری با استفاده از سیکلونها
–    سختی گیرهای یونی فمغناطیسی و الکترومغناطیسی
–    سیستمهای ضد عفونی با استفاده از کلرزنی های مایعی ،گازی ، سیستمهای تزریق گاز ازن اشعه ماورا بنفش .U.V
–     دی اریتورها و دگازورها

2-    حذف مواد محلول در آب با استفاده از :
–    سیستم اسمز معکوس RO
–    سیستمهای تبادل یونی رزینی

3-    سیستمهای سختی گیر با استفاده از :
–    آهک
–    سختی گیر رزینی

•    طراحی ، ساخت و تدارک سیستمهای تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی:

1-    تصفیه فیزیکی و شیمیایی پسابها با استفاده ار انواع :
–    اشغال گیرهای دستی ومکانیکی ,
–    سیستمهای منعقد سازی و ته نشینی
–    سیستمهای شناورسازی
–    سیستم تهیه و تزریق مواد شیمیایی ، تنظیم  PHو منعقد سازی

2-    تصفیه بیولوژیکی شامل :
–    فرایند لجن فعال با استفاده از هواده های سطحی و عمقی
–    لاگونهای تثبیت هوازی و یا بی هوازی
–    سیستمهای تثبیت و آبگیری لجن

3-    تصفیه فاضلابهای روغنی با استفاده از :
–    جداکننده های ثقلی روغن  (API)
–    جداکننده ها با استفادهاز صفحات مورب  ( CPI)
–    سیستمهای شناورسازی با استفاده از هوای محلول  (DAF)

•      تهیه و تدارک تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب شامل :

–    اشغالگیرها و آشغال خردکنها ، بلوئر های هوا، پمپهای مستغرق فاضلابی ,
–    تامین تزریق کننده های کلر و مواد شیمیایی،
–    تامین  لوازم ازمایشگاهی ،رزین ها و مواد شیمیایی مصرفی ، تابلو های برق ، ابزار دقیق
–     تامین پمپهای بزرگ انتقال آب جهت ایستگاههای پمپاژ، آبیاری و زهکشی

•    مشاوره و انجام خدمات مهندسی در کلیه زمینه های سیستم های تصفیه آب و فاضلاب های شهری و صنعتی

•    نگهداری و راهبری تصفیه خانه های آب و فاضلاب و ارائه شیوه های نوین آموزش جهت نگهداری و راهبری سیستمهای مربوطه