فیلترهای شنی، دو لایه و کربن فعال

فیلتراسیون فرایندی است برای حذف جامدات معلق از آب توسط عبور آن از یک ماده قابل نفوذ یا بستر متخلخل. آب های زیر زمینی بطور طبیعی با عبور از لایه متخلخل خاک فیلتر میشوند ولی آب های سطحی و همچنین ابهای زیر زمینی تحت تاثیر آب های سطحی میتوانند از منابع مختلفی آلوده شوند. برخی از این آلودگی ها سلامت بشر را به خطر می اندازند و فیلتراسیون یکی از قدیمی ترین و ساده ترین روشهای حذف این آلودگی میباشد. روشهای فیلتراسیون شامل فیلترهای سریع و آرام ( تحت فشار و ثقلی) از طریق بسترهای گوناگونی نظیر شن، دو لایه (شن و آنتراسیت) ، کربن فعال، شن سبز و … و نیز فیلترهای کارتریج میباشد.

 
سیستم فیلتراسیون حذف اهن  و منکنر با استفاده از اکسید منکنز( مادوکس ) به ظزفیت 180 لیتر در ثانیه در شهر کوچصفهان – کارفرما اب و فاضلاب استان گیلان (این پروژه برای اولین بار در ایران توسط تدارکاب انجام شد )

 

نازل گذاری فیلتر افقی به طول 9.5 و قطر 2.5متر- کارفرما آب و فاضلاب روستائی خوزستان